Medlemsföretag

KONTAKTUPPGIFTER

Svensk Byggtradition Småland

Svensk Byggtradition arbetar med byggnadsvård sedan 1995. Vi jobbar med timmerbyggnader från grund till skorsten. Vi åtar oss uppdrag som:

  • begränsade reparationer
  • takomläggningar
  • nertagning – uppsättning av byggnader

Äldre produktionsanläggningar t.ex.

  • kvarnar
  • sågar
  • smedjor

inklusive mekanisk utrustning och tillhörande vattenhjul, dammanläggningar repareras och driftsätts.

Rådgivning, antikvarisk medverkan, utbildning och utredningsuppdrag inom äldre byggnadsteknik och produktionsteknik utförs på uppdrag av privatpersoner, företag och institutioner.

Företaget består av ägaren och två anställda. Med kontaktnät med kompletterande kompetens kan vi åta oss kompletta restaureringar inklusive byggledning.