Medlemsföretag

KONTAKTUPPGIFTER

Örfelths Kulturvård

Välkommen att kontakta oss för all slags rådgivning kring hantverksmässig byggnadsvård

Våra ledord är:

Varsamma upprustningar av äldre miljöer med respekt och hänsyn till historiens vingslag

En byggnadsvårdares vardag kan innehålla alltifrån mureri och snickeri till måleri och takläggning.

  • Under sommaren har vi störst fokus på fönster -och målerijobb
  • Något vi gärna jobbar med är traditionell flyttning av timmerhus
  • Äldre allmogemiljöer från 17-1800 talet
  • Restaurering/återställande
  • Hantverksmässig tillverkning exempelvis handhyvling av diverse detaljer

Johan Örfelth var utbildare på Byggnadsvård Qvarnarps program för Reparation och vård av gamla byggnader under tio års tid, har mer än 25 års erfarenhet i branschen och har ansvarat för 40-50 traditionella flytt av timmerhus. 

Med hjälp av ett starkt nätverk av olika hantverkare inom Byggnadsvård Qvarnarp kan vi dra nytta av varandras kunskaper och samarbetar gärna när möjlighet ges.