Medlemsföretag

KONTAKTUPPGIFTER

Station Ormaryd AB

Station Ormaryd arbetar med byggnadsvård och materialteknik. Vi ger antikvarisk och teknisk rådgivning inom byggnadsvård. Vi arbetar restaureringsmåleri med äldre måleritekniker och material.  Station Ormaryd är återförsäljare av Av Jords äggoljetempera.

 

Våra tjänster

 • Antikvarisk medverkan
 • Kulturhistorisk värdebeskrivning & besiktning
 • Projektering
 • Skadeutredning, handlingsplan, prioritering
 • Åtgärdsförslag, arbetsbeskrivning
 • Vårdprogram/-plan
 • Inventering
 • Arkivsökning
 • Dokumentation
 • Dekorationsmåleri
 • Restaurering av äldre måleri och tapeter
 • Färgsättning och gestaltningsförslag
 • Färgundersökningar och pigmentanalyser