Om BVQ

Vad är Byggnadsvård Qvarnarp?

Byggnadsvård Qvarnarp är en ekonomisk förening, bestående av hantverkare, konsulter, arkitekter m fl, verksamma inom byggnadsvård i Småland och på Öland. Alla företag har sin ordinarie verksamhet bredvid engagemanget i Byggnadsvård Qvarnarp.

  • Vi erbjuder både företag och privatpersoner kvalificerad byggnadsvårdsutbildning och information inom byggnadsvård.
  • Vi vill visa möjligheterna med att tillämpa adekvata material och hantverksmetoder för äldre hus, som ekonomiska, ekologiska och kvalitetsmässiga alternativ till dagens byggindustri.
  • Vi verkar för egen kompetensutveckling och vidareutbildning inom medlemsföretagen.
  • Vi verkar för ökad samverkan mellan våra medlemmar t ex genom gemensam marknadsföring, internutbildning och större gemensamma projekt.

Byggnadsvård Qvarnarp arbetar för att öka dialoger med Länsstyrelse, museér, kommuner, myndigheter, föreningar samt privatpersoner. Även kommuner och andra juridiska personer kan bli medlemmar hos oss.  Vi samarbetar med flera ideella föreningar t ex Broarps Vänner, Svenska Byggnadsvårdsföreningen m fl. Vi är en del av det nationella branchnätverket “BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN I SVERIGE”.