Välkommen till Byggnadsvård Qvarnarp

Nätverket för specialiserade byggnadsvårdsföretag i Småland och på Öland

VI ÄR EN DEL AV DEN NATIONELLA BRANCHORGANISATIONEN BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN I SVERIGE

BRANCHORGANISATIONEN

Byggnadsvård Qvarnarp

Byggnadsvård Qvarnarp är ett nätverk av specialiserade byggnadsvårdsföretag i Småland och på Öland. Hos oss hittar du fackfolk som känner till hur ditt hus fungerar och kan ge dig anpassade råd och tjänster för att lyfta fram dess speciella charm och karaktär.

Byggnadsvård Qvarnarp

Vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga hänsyn till husets kulturvärden.

Byggnadsvård Qvarnarp

Våra medlemmar är hantverkare, arkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier samt material- och detaljleverantörer. Alla medlemsföretag följer nätverkets kvalitetspolicy.

Bilder 1/3
Upptäck

"Byggnadsvård innebär att lyssna till vad
byggnaden själv har att berätta och att utgå från dess egna förutsättningar, genom att tillvarata befintliga kvalitéer och kulturhistoriska värden."

Vad Kan Vi Erbjuda?

Hantverksföretag

Vi är specialister inom byggnadsvård och utför våra arbeten med hantverksmässiga byggnadstekniker och material som är långsiktigt hållbara för både byggnaden, dig och miljön.

Läs mer

Konsulttjänster

Hos oss får du hjälp med framtagande av åtgärdsförslag vid renovering, om-, till- och nybyggnad, färgsättning, antikvarisk rådgivning, utredningar, underhållsplaner och mycket mer.

Läs mer

Materialleverantörer

För dig som letar efter beprövade, traditionella och miljövänliga material till nybyggnation och underhåll eller kulturhistoriskt autentiska produkter såväl begagnade som nytillverkade.

Läs mer

Kurser

Sugen på att lära dig lerklining, timring, dekorationsmålning eller fönsterrenovering? Vi anordnar kurser inom byggnadsvård. Kolla in vårt kursprogram!

Läs mer