Medlemsföretag

KONTAKTUPPGIFTER

Grenåsa Byggnadsvård

Grenåsa byggnadsvård söder om Jönköping är butiken som efterträder Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik. Grenåsa är en mötesplats för personer nyfikna på kulturlandskap och äldre hus. Såväl barnfamiljer som antikvarier. I butiken säljs återbrukade och byggnadsvårdande material, detaljer och redskap till personer som restaurerar hus och marker.

Bycentrum i Grenåsa restaureras nu successivt. Syftet är att byn ska utgöra ett centrum där byggnadsvårdsintresserade kring Jönköping kan finna material, inspiration och kunskap, vilket leder till ett mer kulturhistoriskt och cirkulärt byggande.

Butiken har ett stort, och i flera avseenden unikt, lager med äldre detaljer, t.ex.:

 • Fönster och munblåst glas
 • Inner- och ytterdörrar
 • Beslag, trycken, gångjärn
 • Olika former av lås t.ex. kammarlås

Butiken tillhandahåller även nyproducerade produkter, t.ex.:

 • Elartiklar och lampor
 • Beslag, gångjärn, krokar
 • Yxor och verktyg
 • Linisolering och lindrev
 • Lera och lerbruk
 • Linolja, linoljesåpa och trätjära
 • Linoljefärg, slamfärg och pigment
 • Penslar