Medlemsföretag

KONTAKTUPPGIFTER

Fabrilis Öland

Vi utför timmer- och snickeriarbeten och lägger mycket värde på hållbart byggande med yrkesstolthet.

Vi bygger övervägande med naturprodukter, försöker så långt som möjligt att bevara den befintliga byggsubstansen och återbrukar vissa material i byggnadsvårdssyfte

Vi erbjuder er timring, snickeri, hållbart byggande, till- och ombyggnation, renovering, specialsnickeri, inredning, konstföremål, självstående byggnader, trappor, dörr- och fönstermontage, reparationsarbeten, montagearbeten.