Om BVQ

KVALITETSPOLICY

Företagen i Byggnadsvård Qvarnarp skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader och byggnadsverk.

Då gäller att:

  • Vi arbetar med hantverksmässiga byggnadstekniker och adekvata material.
  • Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval.
  • God byggnadsvårdssed är att vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.

För att bli medlem i Byggnadsvård Qvarnarp krävs dessutom:

  • Att man har dokumenterat goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten (vid inträde samt vartannat år)
  • Att företaget varit verksam inom byggnadsvård i minst två år

Läs BVQs kvalitetspolicy