Om BVQ

Plantskolan – vår nyföretagarskola

Vår plantskola är ett stöd för nyföretagande inom branschen, och kan också omfatta  etablerade företag som övergår till byggnadsvårdsverksamhet. Vi erbjuder ett moraliskt stöd, samt praktik, kurser, rådgivning i branschspecifika frågor, förmedling av uppdrag och samarbete.

BVQ är en plattform där du som plantskoleföretagare har möjlighet att kontakta kollegor för att till exempel göra studiebesök eller praktisera några dagar mot en rekommenderad ersättning på 250 kr/h. Framstegen för en plantskoleföretagare är beroende på dennes engagemang och ansvar, och kräver uthållighet och långsiktig ambition.

När du är mogen för att ansöka om fullvärdigt medlemskap (efter ca två år) ska du redogöra för att du har tillgodogjort dig relevant kunskap. Vi ser gärna att ni besökt minst tre andra företag i nätverket.

Som plantskoleföretagare betalar du en årlig serviceavgift från andra året. Avgiften är maximalt 4000 kr plus moms.

Kvalitetskrav

Kvalitetskraven för Plantskoleföretagen är densamma som för medlemmarna. Avtalet mellan plantan och BVQ löper i två år, tills medlemskap i BVQ kan prövas. Namnet Byggnadsvård Qvarnarp får inte användas av plantskoleföretagen i deras marknadsföring.