Medlemsföretag

Tekniktradition

Råd om industri- och byggnadsvård

Efter 20 år med hantverksföretag och studier jobbar jag nu med rådgivning för 1800-talets produktionsanläggningar och byggnadskonstruktioner.

Projektering, byggledning och dokumentation.
Kunskapsuppbyggnad om äldre produktionsmetoder och -utrustningar.

 

Jag erbjuder enskilda, företag, föreningar, institutioner och myndigheter:

  • Skadekontroll och åtgärdsförslag för äldre byggnader och produktionsanläggningar, inklusive vattendrivna anläggningar.
  • Antikvarisk medverkan, vård och underhållsplaner, dokumentation.
  • Projektering och byggledning för restaureringar.
  • Utredning och forskning om äldre material och metoder.
  • Handledning och utbildning i äldre byggmetoder.