Wederslöf Byggnadsvård

Vi säljer beprövade, traditionella och miljövänliga material till nybyggnation och underhåll - för ett hållbart byggande och boende.

Byggnadsvårdsbutiken

Vårt sortiment utgörs av både miljövänliga byggmaterial som tål att underhållas samt kulturhistoriskt autentiska produkter i nytillverkning. Vi säljer;

  • linoljefärg
  • trätjära
  • lindrev
  • handblåst fönsterglas
  • linoljekitt och verktyg
  • beslag till dörrar och fönster

Ekologisk isolering

Vi har ett stort sortiment av miljövänliga isoleringsmaterial baserade på cellulosa och träfiber. Vi utför kompletta isoleringsentreprenader i såväl renoveringsprojekt som i nyproduktion.

Aktiviteter

Vi vill med inspirerande exempel visa vad man kan åstadkomma såväl inom som utomhus och låter hela gårdsmiljön ingå i totalupplevelsen vid ett besök på Vederslövs Herrgård.          Regelbundet ordnar vi kurser inom byggnadsvård. Wederslöfs Byggnadsvårdsdag i augusti samlar kunniga hantverkare och massor av besökare. Besök vår butik i Vederslöv. Öppettider och vägbeskrivning finns på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Stefan och Sara Holmberg www.wederslofbyggnadsvard.se

Telefon: 070 – 683 75 32

IMG 3018

Liknande företag