Stucco Maestro

Stucco Maestro har många års erfarenhet inom stuckaturarbeten, gammaldags mur-/putstekniker och restaurering/konservering av kulturminnen i såväl sten som kalk och gips. Modelleringsarbeten och formgjutning i lera, gips och betong. Antalet anställda varierar beroende på projekt och efterfrågan. För tillfället består företaget av 10 utbildade konservatorer, restaureringsmurare, formtagare och stuckatörer. Företaget har sitt säte i Småland, men utför arbeten i hela Europa. 

Utbildningar och övrig kompetens för företagsledare Kristofer Mattiasson:

  • Njudungsgymnasiet: bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning murare
  • Yrkesbevis som murare
  • Kurser i ruinrestaureringstekniker vid norska Riksantikvarien
  • Utbildad vid European Center for Heritage Crafts and Profession, Thiene, Italien
  • Tillgodogjort sig certifikat i Architectural Heritage Conservation
  • Hög antikvarisk behörighet utfärdat av Länsstyrelsen på Gotland
  • Behörighet som antikvariskkontrollant på Gotland
  • Styrelsemedlem i Nordiskt forum för Byggnadskalk

 

Följ oss gärna på Instagram

http://instagram.com/stuccomaestro

 

Kontaktuppgifter

Restauratör/konservator

Kristofer Mattiasson
Mobil: +46 768 30 70 18  
Mail: kristofer @ stucco.se 
www.stucco.se