Medlemmar - Murare

Stucco Top Stucco Maestro
Stucco Maestro har många års erfarenhet inom stuckaturarbeten, gammaldags mur/putstekniker och restaurering/konservering av kulturminnen i såväl sten som kalk och gips. Modelleringsarbeten och formgjutning i lera, gips och betong.
IMG_2122hannamurare HannaMurare
HannaMurare är ett lerputsföretag med som utgfår i från Borgholm.