BVQ's styrelse 2019

 

André Blomgren 

073-3303863

andre.blomgren@yahoo.se

Ordförande

Petra Ensjö Einarson

070-7631771

kassor@byggnadsvardqvarnarp.se

Kassör

Katinka Schartau

070-3770371

katinka@urbanfactory. se

Sekreterare

Niklas Stangenberg 

 070-5929050

nstangenberg@gmail.com

Ledamot

Gunnar Zackrisson

070-2914674

gunnar@ byggtradition.se

Ledamot

Johan Sandin

 0707-165721

johan@lignarium.se

Ledamot

Katja Meissner

076-8468388

katja@byggkult.se

Ledamot, vice ordförande

Stefan Holmberg

 070-6837532

info@byggnadsvardqvarnarp.se

Suppleant, koordinator

Britt Hörberg

 070 966 47 55  info@frihetsvingar.se  Suppleant
       
 Stefan Orre      Revisor

Takåsar

Foto: Per Zackrisson