Svensk Byggtradition

Svensk Byggtradition arbetar med byggnadsvård sedan 1995. Vi jobbar med timmerbyggnader från grund till skorsten. Vi åtar oss uppdrag som:

  • begränsade reparationer
  • takomläggningar
  • nertagning – uppsättning av byggnader


Äldre produktionsanläggningar t.ex.

  • kvarnar
  • sågar
  • smedjor

inklusive mekanisk utrustning och tillhörande vattenhjul, dammanläggningar repareras och driftsätts.


Rådgivning, antikvarisk medverkan, utbildning och utredningsuppdrag inom äldre byggnadsteknik och produktionsteknik utförs på uppdrag av privatpersoner företag och institutioner.


Företaget består av ägaren och två anställda. Med kontaktnät med kompletterande kompetens kan vi åta oss kompletta restaureringar inklusive byggledning.

Kontaktuppgifter

Per Zackrisson

070-5721100

info@byggtradition.se

www.byggtradition.se

Vireda

578 92  Aneby